Układy zasilania

Otuliny izolujące na nadlewy do stopów Al, Cu i żeliwa

Otuliny izolacyjne Rigiform, lekkie zasilacze (nadlewy) stosowane do skutecznego doprowadzania metalu do formy. Te zasilacze mają wysoką odporność na rozszerzanie i zapewniają doskonałe własności izolacyjne, przy niskiej emisji dymu i oparów. Stosowanie tego typu zasilaczy (nadlewów) zwiększa uzysk z formy dzięki temu, że ich wymiary są mniejsze niż wymiary tradycyjnych zasilaczy, oraz zmniejsza koszty oczyszczania odlewów.

Technologia bezpośredniego zalewania RIMIN do stopów Al, Cu i żeliwa

Technologia bezpośredniego zalewania (bez układu wlewowego) RIMIN wykorzystuje otuliny izolacyjne oraz ceramiczne filtry piankowe.

Proces ten jest odpowiedni dla odlewów formowanych ręcznie oraz dla automatycznych linii formierskich z poziomym i pionowym podziałem formy.

Proces RIMIN całkowicie eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnego układu wlewowego.

Zasypki egzotermiczne

Zasypki egzotermiczne Thermol są umieszczane na powierzchni nadlewu w celu ograniczenia strat ciepła do atmosfery i wydłużenia czasu krzepnięcia.


Copyright © Matodlew Lublin 2019