Pokrycia na kokile do stopów Cu i Al

Pokrycia ochronne METALCOTE na kokile to mieszanki izolacyjnych i/lub smarujących materiałów ogniotrwałych ze spoiwami nieorganicznymi. Pokrycia te charakteryzują się różnymi izolacyjnościami, trwałością i dają powtarzalną powierzchnię odlewu.

Pokrycia ochronne na kokile oferowane przez naszą firmę dedykowane są do procesów odlewania grawitacyjnego i pod niskim ciśnieniem stopów na bazie aluminium i innych stopów metali nieżelaznych.
Copyright © Matodlew Lublin 2019