Rafinacja i modyfikacja aluminium

Środki pokrywające, oczyszczające i rafinujące do stopów Al i ZnAl, dostępne w formie proszku i granulatu.

EBA ALU i inne środki w proszku pokrywające, oczyszczające i rafinujące, lekko i średnio egzotermiczne, szczególnie zalecane przy odlewaniu ciśnieniowym, kokilowym grawitacyjnym i piaskowym.

Granulaty standardowe i ekologiczne używane w urządzeniu do automatycznej obróbki metalurgicznej, topniki rafinujące, czyszczące, modyfikujące itd.

Środki pokrywające, oczyszczające i rafinujące, lekko egzotermiczne, szczególnie zalecane przy przetapianiu złomu Al

EBA H40 środki do zagazowania kąpieli metalu stopów AlSi, o dużym stężeniu, do odlewów kokilowych, ze wzmocnionym działaniem oczyszczającym

Preparaty w proszku pokrywające, oczyszczające i rafinujące do stopów Zn i ZnAl

Sole do czyszczenia i impregnacji ścian pieców z wymurówki ogniotrwałej

Środki w postaci tabletek do rafinacji i modyfikacji stopów Al

Tabletki na bazie azotu do rafinacji stopów Al i AlMG

Tabletki sodowe do modyfikacji podeutektycznych i eutektycznych stopów AlSi

Tabletki na bazie tytan bor do rozdrabniania ziarna w stopach Al za wyjątkiem nadeutektycznych stopów AlSi

Modyfikator sodowy w puszkach do stopów AlSi

Tabletki do zagazowania aluminium i jego stopów

Pręty AlTiB 5/1 do rozdrabniania ziarna i modyfikacji stopów Al

Pręty AlSr zaprawa do modyfikacji stopów Al


Copyright © Matodlew Lublin 2019