Rafinacja i modyfikacja aluminium

Środki pokrywające, oczyszczające i rafinujące do stopów Al i ZnAl, dostępne w formie proszku i granulatu.

Coveral środki pokrywające, oczyszczające i rafinujące, lekko i średnio egzotermiczne, szczególnie zalecane przy odlewaniu ciśnieniowym,  kokilowym grawitacyjnym i piaskowym.

Coveral MTS środki używane w urządzeniu do automatycznej obróbki metalurgicznej (MTS),  topniki rafinujące, czyszczące, modyfikujące itd.

Środki pokrywające, oczyszczające i rafinujące, lekko egzotermiczne, szczególnie zalecane przy przetapianiu złomu Al

Dycastal środki do zagazowania kąpieli metalu stopów AlSi, o dużym stężeniu, do odlewów kokilowych, ze wzmocnionym działaniem oczyszczającym

Zinkreiniger preparaty w proszku pokrywające, oczyszczające i rafinujące do stopów Zn i ZnAl

Coveral OR sole do czyszczenia i impregnacji ścian pieców z wymurówki ogniotrwałej

Środki w postaci tabletek do rafinacji i modyfikacji stopów Al

Nitral tabletki na bazie azotu  do rafinacji stopów Al i AlMG

Simodal tabletki sodowe do modyfikacji podeutektycznych i eutektycznych stopów AlSi

Tiboral tabletki na bazie tytan bor do rozdrabniania ziarna w stopach Al za wyjątkiem nadeutektycznych stopów AlSi

Navac modyfikator sodowy w puszkach do stopów AlSi

Hydral tabletki do zagazowania aluminium i jego stopów

Pręty AlTiB 5/1 do rozdrabniania ziarna i modyfikacji stopów Al

Pręty AlSr zaprawa do modyfikacji stopów Al


Copyright © Matodlew Lublin 2019