Filtracja

Dzięki filtrom piankowym zatrzymywane są żużle i tlenki powstające podczas topienia, przelewania i transportowania stopów na bazie aluminium, miedzi i żeliwa.

Nieceramiczne filtry do stopów aluminium

Nieceramiczne filtry piankowe stosowane w odlewaniu metali lekkich. Chociaż filtry te mają zdolność usuwania wtrąceń ze strumienia ciekłego metalu, to ich głównym zadaniem jest ograniczenie turbulencji przepływu metalu i zapewnienie spokojnego i płynnego napełniania formy w celu zminimalizowania ryzyka powstawania wad na skutek utleniania. Optymalne wyniki uzyskuje się, kiedy filtry te umieszczone są bezpośrednio jak najbliżej odlewu.

Filtry po przetopieniu układu wlewowego pływają na powierzchni metalowej kąpieli i z łatwością mogą być z niej usunięte. Filtry te nie zawierają fosforu przez co eliminują niebezpieczeństwo pojawienia się fosforu w stopie.

Nieceramiczne filtry do stopów  żeliwa i miedzi

Filtry ceramiczne mają piankową strukturę. Stosuje się je do filtracji żeliwa szarego, sferoidalnego, ciągliwego i stopów miedzi. Filtry umożliwiają laminarny przepływ metalu oraz zapobiegają przedostaniu się do odlewu żużla, produktów reakcji magnezu, nierozpuszczonego modyfikatora oraz piasku formierskiego. Maks. temperatura zastosowania wynosi 1500°C.

Wysoka efektywność filtracji w połączeniu z ograniczeniem turbulencji zwykle umożliwia konstruowanie znacznie uproszczonych układów. Filtry można umieścić w układzie wlewowym w pozycji pionowej, poziomej lub ukośnej.

Zdolność przepływu płynnego metalu przez filtr SEDEX zależy od wielu parametrów procesu Podane poniżej wartości należy traktować poglądowo

Temperatura maksymalnej pracy filtrów SEDEX – 1500°C

Opakowanie


Copyright © Matodlew Lublin 2019