Kadzie odlewnicze

W ofercie posiadamy kadzie odlewnicze

  • Kadzie stalowe z reduktorem do transportu za pomocą suwnicy lub wózka widłowego
  • Kadzie stalowe z kompletnym wyłożeniem ceramicznym typu Insural ATL
  • Kadzie stalowe z wyłożeniem z tradycyjnego betonu ogniotrwałego

Poniżej typoszereg prefabrykowanych wkładów ceramicznych Insural, niezwilżalnych ze stopami Al

Wymiary


Copyright © Matodlew Lublin 2019